Адвокатска канцеларија Кнежевић

+381 60 144 66 75


Адвокатска канцеларија Кнежевић је млада, али амбициозна и иновативна канцеларија, која тежи дугорочној сарадњи са својим клијентима, заснованој на принципима поверења, поштовања и искрености.

Канцеларија се бави заступањем физичких и правних лица у различитим правним областима. Као клијент aдвокатске канцеларије Кнежевић можете очекивати и мноштво корисних предлога заснованих на знању и посвећености, а све у циљу решавања Вашег правног проблема. У сваком тренутку се можете ослонити на нашу дискрецију, професионални приступ и способност за решавање Ваших правних питања на најбржи и најефикаснији начин.

Адвокатска канцеларија Кнежевић сарађује са неколико адвокатских канцеларија у Србији, консултујући се у вези са различитом правном проблематиком, што омогућава боље сагледавање правног случаја, као и сигурнији и ефикаснији рад.

 

Адвокат Раде Кнежевић

Рођен у Ужицу, у правничкој породици. Правни факултет Универзитета у Београду завршава 2012. године са високим просеком (правосудно-управни смер). Током студија је написао више стручних и семинарских радова, од којих су неки и посебно награђени. Након дипломирања уписује постдипломске студије. Одбраном мастер рада стиче звање мастер правник.

Током приправничког стажа у адвокатури имао је прилику да учи занат и од познатих београдских адвоката Милинка Бајчете и Илије Радуловића.

2015. године положио је правосудни испит при Министарству правде Републике Србије, а након тога и адвокатски испит пред Адвокатском комором Београда. Исте године се уписује у Именик адвоката и почиње самостално да се бави адвокатуром. Претежно се бави кривичним правом.

У прилог посвећености адвоката Рада Кнежевића праву сведочи и књига издата од стране Правног Факултета Универзитета у Београду под називом „Азбука права“, чији је идејни творац и коаутор и која је високо оцењена од стручне јавности.

Ожењен, oтaц двоје деце. Супруга Ирена Кнежевић је такође адвокат. 

Адвокат Ирена Кнежевић

Рођена у Београду. Има седам година искуства у адвокатури. Правни факултет Универзитета у Београду завршава 2011. године са просеком изнад 9,00 (пословно-правни смер). Након тога, на истом факултету уписује мастер студије, пословно-правни смер и стиче звање мастер правник пословног права.

2014. године полаже правосудни испит при Министарству правде Републике Србије, а након тога и адвокатски испит пред Адвокатском комором Београда и уписује се у Именик адвоката. Још у току студија похађала је бројне стручне праксе у различитим институцијама (суд, министарство, јавно предузеће, народна канцеларија председника Републике), те је стекла искуство у различитим правним секторима и областима.

Пре самосталног отпочињања бављења адвокатуром радила је као адвокатски приправник и адвокат сарадник у две реномиране адвокатске канцеларије специјализованим за област привредног права у којима се, поред привредног права, бавила и радним правом, облигационим правом и заступањем у грађанско- правним поступцима. Ирена течно говори енглески језик и служи се француским језиком.

 

Aдвокатски приправник Весна Вујчић

Рођена y Београду. Након завршетка Земунске гимназије уписује Правни факултет Универзитета у Београду (теоријско-правни смер) који завршава 2018. године, након чега стиче звање дипломирани правник. У јануару 2019. године се уписује у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Београда и започиње обављање приправничког стажа у Aдвокатској канцеларији Кнежевић. Служи се енглеским језиком.