Адвокат Раде Кнежевић из другог угла


У наставку ћу покушати да се непосредније представим обзиром да је за стицање потпуног поверења у адвоката потребно поред професионалних упознати и личне особине адвоката.

Наиме, још у раним студентским данима сам био прилично друштвено активан и исказивао борбеност и жељу да заштитим права студената. Тако сам био члан, касније и потпредседник Студентског парламента, где сам се нарочито борио против преписивања оцена „гледањем у индекс“ од стране професора приликом полагања испита, као и против коришћења електронских помагала од стране студената током одговарања.

Организатор сам више трибина, међу којима се посебно могу издвојити „Ознаке географског порекла-шанса за брендирање Србијеи Наталитет у Србији“.

Наталитет у Србији

Ознаке географског порекла

Учествовао сам и у организацији више правних конференција. Истакао бих семинар „Стање и перспектива адвокатуре у Србији“ одржан на Правном факултету у Београду 2012. године на ком су, између осталог, учествовали и представници адвокатских комора. Поред тога сам учествовао и у организацији шестог Конгреса правника Европе и Медитерана 2014. године.

 

 

 

Поред права и друштвеног активизма, интересује ме и књижевност. Написао сам књигу „Вино ноћи“ која је издата од стране издавачке куће „Отворена књига“.

Свој петогодишњи рад на писању књиге „Вино ноћи“ сам представио публици крајем 2013. године.

 
Вино ноћи

 

Посебно сам поносан на „Азбуку права“, зборник правних појмова, свима разумљивим и објашњеним на неформалан начин, уз илустрацију сваког појма. Идејни сам творац, организатор израде и један од коаутора. Приликом писања „Азбуке права“ окупио сам више правника из земље, али и региона, како би дело што више добило на квалитету и занимљивости.

Књига је представљена на Правном факултету у Београду, а у представљању су, поред мене, учествовали и професор Увода у право, др Драган Митровић, иначе уредник књиге, и доцент на предмету филозофије права др Милош Здравковић.

 Азбука права