Чланак адвоката Ирене Кнежевић објављен у часопису Блиц жена 14.7.2018.године

Адвокат Раде Кнежевић у Београдској хроници (од 10:00 до 12:25 минута)

Брендирање Србије - чланак адвоката Рада Кнежевића објављен у часопису Агробизнис

Правно мишљење адвоката Ирене Кнежевић објављено у дневним новинама Српски телеграф у вези са актуелним медијским случајем

Стручно мишљење адвоката Рада Кнежевића о Нацрту Закона о безбедности саобраћаја у дневним новинама Српски телеграф

Гостовање Адвоката Рада Кнежевића на Српској Научној Телевизији

Мишљење адв.Рада Кнежевића објављено у Куриру

Чланак Адвоката Рада Кнежевића објављен на сајту Адвокатске Коморе Србије