Адвокат Раде Кнежевић у Београдској хроници (од 10:00 до 12:25 минута)

Брендирање Србије - чланак адвоката Рада Кнежевића објављен у часопису Агробизнис

Стручно мишљење адвоката Рада Кнежевића о Нацрту Закона о безбедности саобраћаја, у дневним новинама "Српски телеграф"

Гостовање Адвоката Рада Кнежевића на Српској Научној Телевизији

Мишљење адв.Рада Кнежевића објављено у Куриру

Чланак Адвоката Рада Кнежевића објављен на сајту Адвокатске Коморе Србије